Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2010

«Ὁ Ἅγιος "Ἀντώνιος καθηγητής τῆς ἐρήμου καί ὁ σύγχρονος Ἅγιος Ἀντώνιος τῆς Ἀριζόνας σιωπηλός κυματοθραύστης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ". ομιλία π. Σαράντου

Ἐπίκαιρος ὁμιλία
Τήν 17ην Ἰανουαρίου ἡμέραν Κυριακήν καί ὥραν 7μ.μ θά ὁμιλήση εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Π.Ο.Ε εἰς τό ἵδρυμα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, Θησέως 25, εἰς Νέαν Ἐρυθραίαν, ὁ Πανοσιολ. ἀρχιμ. π. Σαράντης Σαράντος μέ θέμα:
«Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος καθηγητής τῆς ἐρήμου καί ὁ σύγχρονος Ἅγιος Ἀντώνιος τῆς Ἀριζόνας σιωπηλός κυματοθραύστης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ».

Δεν υπάρχουν σχόλια: