Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΒΒΑ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ -ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΣΟΦΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣκατεβάστε από εδώ:


http://www.paterikoslogos.com/avraam/-Ioustinos-Popovits.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: