Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Αἴθουσα «Ἀπολυτρώσεως»
(Πέλοπος 7, Θεσ/νίκη, κοντά στόν Ἅγ. Δημήτριο)
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου
5.00 μ.μ. γιά παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου
7.30 μ.μ. γιά τά τμήματα Ἐπιστημόνων
Κυριακή 18 Δεκεμβρίου
5.00 μ.μ. γιά τό κοινό
7.30 μ.μ. γιά τό κοινό

Δεν υπάρχουν σχόλια: